TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SPORTİF EKİPMAN TALİMATLARI

88. Sporcu Kıyafetleri

88.1. Genel

88.1.1. Bir takımın sahaya çıkan bütün sporcularının forma, şort, eşofman ve ısınma tişörtleri bir örnek olmalıdır. Herhangi bir oyuncu takım arkadaşlarının giydiğinden farklı bir detay (renk, desen, reklam, üreticinin markası vb.) taşıyan bir malzemeyle sahada yer alamaz.

88.1.2. TBL’nin yapılacak sponsorluk anlaşmasında sponsor firma adı altında veya sponsor logosu ile oynanması mecburiyeti halinde Lige katılan tüm kulüpler kıyafetlerinde o sponsorun logosunu Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen aşağıdaki biçimde taşımak zorundadır.

88.1.3. Sporcuların çenelerini ve dişlerini korumak amaçlı kullandıkları dişliklerin ve forma/şortlarının dışında kalan görünen yerlere yapıştırılan sağlık amaçlı bantlar ten renginde veya saydam olmalıdır.

88.1.4. Kulüpler, oynayacakları ilk Lig maçından en geç 15 gün önce seçtikleri forma ve şortların birer örneği (açık ve koyu renklerde) ile formaların ön ve arka yüzlerinin fotoğraflarını Ligler Direktörlüğüne ulaştırıp onaylatmak zorundadır.

88.1.5. Hiçbir sporcu giyiminde görüntüyü bozacak şekilde, forma ölçüsünü bedenine uydurmak için olsa bile hiçbir materyal asamaz, dikemez veya yapıştıramaz.

88.2. Formalar

88.2.1. Formalar kolsuz, atlet biçiminde, renk ve desenleri itibariyle hakemler ile izleyenlerin oyunu takip etmesini güçleştirmeyen özelliklerde olmalıdır. Takımlar, formanın ana bir rengi olmak şartıyla desenli formaları tercih edebilir. Ancak bu durumda numaraların gayet rahat okunabilecek şekilde düz bir zeminin üzerine kontrast renkte basılması gerekir.

88.2.2. Forma numaralarında 4’ten 55’e kadar olan sayılar kullanabilir. Ancak 20’ den sonra birler hanesinde 6-9 rakamları kullanılmaz(Örnek: 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49 sayıları).

88.2.3. Formanın ön yüzündeki detaylar aşağıdaki şartlara uymalıdır:

a. İmalatçı firmanın logosu formanın ön yüzünde yer alabilir ancak kapladığı alan 12 cm2’yi aşmamalıdır. İmalatçı firma logosu sağ omuz tarafında olacaktır.

b. Oyuncunun numarası ön yüzde iyi görünen bir yerde bulunmalı, numaranın yüksekliği en az 10 cm olmalıdır. Formanın ön yüzündeki diğer isim, işaret ve reklamlar numaraya 5 cm'den yakın olamaz.

c. Kulübün ismi, logosu ya da sembolü formanın ön yüzünde yer alacaktır.
Ancak;
• İsim, göğüs reklamının mutlaka üzerinde yer almalıdır.
• Harflerin yüksekliği 8 cm’yi aşmamalı, kulübün ismi iki satır ise harf yüksekliği 6 cm olmalıdır.
• Formada kulübün ismi değil, logo ya da sembolünün bulunması durumunda, söz konusu amblem yine reklamın üzerinde yer almak kaydıyla, 100 cm2’den küçük ve 200 cm2’den büyük olamaz.

d. Formanın ön yüzünde yalnızca bir markanın reklamına izin verilir. Reklamın genişliği 40 cm’yi, söz konusu logoda kullanılan harflerin yüksekliği 8 cm’yi aşamaz. Logonun iki satır olması durumunda harflerin yüksekliği maksimum 6 cm olacaktır.

e. Lig logosu formaların ön yüzünde (9 cm x 2,5 cm) ve sol omuz yönünde çizimlerde belirtildiği şekilde yer alacaktır. Lig için bir sponsor bulunması halinde bu bölüm kompozit logo (sponsorlu Lig logosu) için kullanılacaktır. Bu durumda TBL logosu formanın arkasında Ligler Direktörlüğü tarafından belirlenecek bölümde yer alır.

88.2.4. Formanın arka yüzündeki detaylar aşağıdaki şartlara uymalıdır;

a. Sırt numarası en az 25 cm yükseklikte olacak ve formanın arka yüzeyini ortalayacak şekilde yer alacaktır

b. Sırt numarasının üst kısmında 6-8 cm yüksekliğindeki harflerle oyuncunun adı veya soyadı büyük harflerle yazılacaktır. Formaların arkasında yer alacak oyuncu isimleri veya soyadları oyuncunun tercihine göre yazılabilecektir.

c. Kulüplerin sırt numaralarının altında kulübün şehri, yüksekliği 6-8 cm olan büyük harflerle yer alabilir. İsteyen kulüpler aynı alana formalarının ön yüzüne aldıkları reklamın dışında ikinci bir reklam alabilirler. Ancak
buradaki reklamın sırt numarasının okunuşuna engel ve yüksekliğinin 8 cm'den fazla olmaması gereklidir.

d. Takımlar, formalarında, TBL toplu yayın hakkını elinde bulunduran kuruluşun rakiplerine ait reklam bulunduramazlar.

e. Oyuncular, görülmeyecek şekilde takım formalarının altına ince bir iç tişört giyebilirler.

88.3. Şortlar

Şortların görünümü aşağıdaki şekilde olacaktır:

88.3.1. Şortun sol paçasında oyuncunun numarası, formanın ön yüzündeki numarayla eşit büyüklükte olacak şekilde yer alacaktır.

88.3.2. İmalatçı firmanın logosu, 12 cm’yi aşmayacak şekilde numaranın yer aldığı paçanın aksi tarafındaki paça üstünde yer alabilir.

88.3.3. Şortun sol paçasında numaranın üstünde Lig logosu olacaktır. Lig logosunun kullanımı Lige sponsor bulunması halinde Ligler Direktörlüğü tarafından değiştirilebilir.

88.3.4. Kulüpler şortun herhangi bir kenarına (sadece bir kenar) üçüncü bir reklam alabilirler. Bu reklamların büyüklüğü herhangi bir boyutu 10 cm’yi aşmayacak (yükseklik, genişlik ve çap) şekilde olacak ve merkezi kenar dikiş hizasına gelecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

88.3.5. Şort paçasının iç tarafına ve şortun arkasına kesinlikle reklam alınamaz.

88.3.6. Sporcular şortun altına giyecekleri taytlarının şortun aynı renginde ve dizlerinin üstünde olması gerekmektedir.

88.4. Çoraplar

Çoraplar en çok diz altına kadar yükseklikte olup, tüm takımın bir örnek olmak üzere sadece beyaz ya da formanın renklerinden birisi olabilir. Üzerinde işaret olarak sadece marka, kulüp logosu ve/veya en fazla üç ince çizgi bulunabilir. Çorapta herhangi bir reklam yer alamaz. Yalnızca imalatçı firmanın logosu, 12 cm2'yi
aşmayacak şekilde yer alabilir.

88.5. Eşofmanlar

88.5.1. Takım ismi, logo veya sembolleri eşofmanların ön yüzünde olacaktır. Takımlar dilerse arka yüzde de aynı işaretlere yer verebilir.

88.5.2. Eşofmanların sol kolu üzerinde omuz hizasının altında Lig logosu yer alacaktır. Lig logosunun kullanımı Lige sponsor bulunması halinde Ligler Direktörlüğü
tarafından değiştirilebilir.

88.5.3. Eşofmanlarda reklam yer alabilir.

88.5.4. İmalatçı firmanın logosu, 12 cm2'yi aşmayacak şekilde yer alabilir.

88.6. Isınma tişörtleri

88.6.1. Sporcular maç öncesi formalarının üstüne ısınma tişörtleri giyebilirler. Ancak bu tişörtler tüm oyuncularda tip, renk, imalatçı ve reklamları bakımından tamamıyla aynı olmalıdır.

88.6.2. Isınma tişörtlerinde reklam yer alabilir.

88.6.3. Takımların isim, logo veya sembolleri tişörtlerinin ön yüzünde olacaktır. Takımlar dilerse arka yüzde de aynı işaretlere yer verebilir.

88.6.4. Isınma tişörtlerinin sol göğüs hizasında Lig logosu yer alacaktır. Lig logosunun kullanımı Lige sponsor bulunması halinde Ligler Direktörlüğü tarafından değiştirilebilir.

88.6.5. Isınma tişörtlerinde imalatçı firmanın logosu, 12 cm2'yi aşmayacak şekilde yer alabilir.

88.7. Oyuncuların bu yönergelere aykırı olarak başka aksesuar giymesi yasaktır.

İstisna:

Oyuncular ancak yazılı doktor tavsiyesi olması halinde şortun altına daha uzun tayt giyebilirler.

88.7.1. Oyuncular saç bandı, bileklik, dizlik vb. aksesuarlarında herhangi bir reklam taşıyamazlar. Bu tür malzemelerde yalnızca üretici firmanın logosu bulunabilir.

89. Reklam Yasağı ve Sponsorluk Kısıtlaması

89.1. Ligin sponsor firma adı altında oynanması için Ligler Direktörlüğü tarafından anlaşma sağlanmış ve bu anlaşmanın TBF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmışolması halinde Ligde yer alan kulüplerin bu firmanın sektörel rakibi olan firmalarla isim sponsorluğu anlaşmasına girmesi TBF Yönetim kurulu iznine tabidir.

89.2. Kulüpler yapacakları sponsor anlaşmalarını ivedilikle Ligler Direktörlüğüne bildirmek zorundadırlar. Kulüplerin anlaşma yaptığı firmanın sektörel hakları ve anlaşma şartları Ligler Direktörlüğünün Lig sponsorluğu görüşmeleri sürecinde dikkate alınır ve kulüp haklarının korunması sağlanır. Lig sponsorluğu için anlaşma yapılmasından sonra kulüpler bu sponsorluk hükümleri ile ters düşen anlaşma yapamazlar.

89.3. Takımlar forma, eşofman ve ısınma tişörtlerinde bira dışındaki alkollü içki markalarını, sigara ve ilaç markalarını reklam olarak taşıyamazlar. Reklam yasağında Uluslararası Olimpiyat Komitesinin ve diğer ilgili kurumların listesi geçerlidir.

90. Cezalar

90.1. Reklamlarla ilgili maddeler görevli Lig Komiserleri ve Teknik Komiserler tarafından takip edilecek ve aksayan hususlar rapor edilecektir.

90.2. Rapor edilen konular, Lig Direktörü tarafından değerlendirilecek ve aksine davranışlarda bulunan kulüpler ilk aşamada Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Aksaklıkların düzeltilmemesi halinde konu Ligler Direktörlüğü tarafından incelenir ve TBL’nin menfaatleri doğrultusunda karar verilir.

ÖNCEKİ SAYFA

Bizi kimler tercih ediyor ?

  • Corporate Games

  • Dragon Boat

  • Corporate Football league (CFL)

  • Corporate Basketball league (CBL)

  • Şirketler Ligi

  • Ünilig

Sosyal etkinliklerinde, spor aktivitelerinde, reklam amaçlı tanıtımlarında bizimle çalışmayı tercih eden kurumsal firmalardan bazılarını Referanslar sayfasını ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

kolleksiyon   referanslar   görseller  

  tekstilde
  Farklı tasarımlarımın kaliteli kumaşlarda hayat bulduğu ürünlerle
  imajınızı belirleyin...
   
 
  promosyonlarda
  Kurumsal etkinlik ve sosyal aktivitelerinizde kullanacağınız
  size özel ürünler...
   
  baskı teknolojisinde
  Dijital uygulamalı tekniklerle sınırsız renklerin
  tasarımlarla buluşması...
   
 
  ekipmanlarda
  Sporun her branşında ekipman ve aksesuarlarla
  ilgili ihtiyaç duyduğunuz her şey...
   

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter

Copyright © forma-siparis.com   designed by MungaN 2016